Introduktion til godt softwarehåndværk

Vi ønsker med indlæggene på denne blog, at bidrage til forståelsen for begrebet softwarehåndværk.

I gamle dage havde hver håndværksprofession et laug, en slags fagforening som dels sørgede for at beskytte medlemmerne mod udbytning og underbetalt arbejde fra dagsarbejdere, dels sikrede høj kvalitet i det udførte arbejde med vedtagne standarder og endeligt holdt de en hånd over de svage og ældre i lauget.

I vore dage har IT branchen gennemlevet en udvikling fra "det vilde vesten" med gun-slingere, som skød fra højre til venstre og udsatte virksomhederne for store omkostninger og risici, til i dag hvor vi samlet set har en større, men endnu ikke tilstrækkelig, bevidsthed og forståelse for det håndværk det er, at udforme velkonstrueret software.

Når du i dag skal forklare for omverdenen hvad softwareudvikling er, så har de fleste mennesker en basal forståelse for computere og programmer og kan derfor let sætte sig ind i at en computer skal "programmeres" til at kunne et eller andet. Men er der en stakkels sjæl som spørger ind til, hvad præcis det er for en række aktiviteter, som udgør din arbejdsdag og gør dig produktiv, så bliver det straks sværere at forklare. Det er det fordi forståelsen for håndværket er løsrevet i et hav af forskellige processer, modeller og teknikker, som alle hviler på en lang række forudsætninger, den typiske selskabsgæst ikke besidder? Måske har du endda svært ved at vinde gehør for at softwareudvikling er et "håndværk"?

Måske oplever du også i udvikler sammenhænge, at folk med de nødvendige forudsætninger inderligt diskuterer f.eks. agile, test-driven- og model-driven-development eller lignende relaterede emner. Også i denne sammenhæng kan det være svært at få forklaret og måske endda opnå enighed.

Gennem vores arbejde med softwarehåndværk vil vi gerne understøtte bevægelsen væk fra prærien og videre ind i en mere civiliseret verden, hvor der kan komme fokus på at gøre et sobert stykke arbejde.

Men, vi gør det med en ydmyghed og ikke en bedreviden. Vi har erkendt, at for at blive rigtig dygtige håndværkere, må vi ikke falde tilbage med en selvfed attitude, som siger at nu har vi styr på sagerne. Vi er nødt til at differentiere os fra de, som ikke gider eller magter at lære, og som måske blot rider med på bølgen af nye teknologier og overlever med deres kunder indtil næste skvulp rammer kysten og systemer skal opbygges på ny.

Som Abraham Lincoln udtrykte det "Whatever you are, be a good one".

Derfor har vi også brug for din hjælp i form af konstruktive kommentarer og opmuntringer, som tilsammen former skriverierne. Så vi opfordrer til, at du giver dit besyv med. Er du enig? Uenig? Skriver vi noget sludder eller kan du anvende indlæggene til noget? Hjælp os og andre til at forme vores fælles forståelse.

Add comment

Loading